Akabe

Akabe, voluit ‘Anders Kan Best’, is de werking met kinderen en jongeren met een beperking binnen scouting. Bij ons bestaat deze tak uit 6- tot 21-jarigen. Akabe is dus plezier hebben, vrienden leren kennen, activiteiten doen, nieuwe dingen leren,… – dit alles in het kader van de waarden en normen van de scouts: ploegwerk, engagement, dienst, medebeheer en zelfwerkzaamheid.

Geen berichten gevonden…