Jong-givers

De jong-givers, onze 12- tot 14- jarigen, krijgen dezelfde waarden en normen mee van de bevers (ploegwerk, engagement, dienst, medebeheer en zelfwerkzaamheid) maar gaan, samen met hun leiding, nog een stap verder. De leden worden geleid maar ook begeleid. De sporten en spelletjes die gespeeld worden bij de jongere takken worden aangepast aan hun tienerleeftijd. Ook leren ze tijdens de kookvergaderingen de nodige vaardigheden om op kamp hun eigen potje te kunnen koken.

Geen berichten gevonden…